Szkoła Jogi Tomasza Miszczuka

Patronat nad szkołami

IMG_0022Szkoła Jogi Tomasza Miszczuka w Lublinie patronuje obecnie
Szkole Jogi w Puławach

Szkoły Jogi w Chełmie, Puławach i Zamościu powstały na drodze ewolucji
i rozwoju Szkoły w Lublinie,
ich powstanie było wyrazem wzajemnej akceptacji tej formuły
oraz działania grupy ludzi, w życiu których joga zajęła istotne miejsce.
Szkoły Jogi wymienione wyżej posiadają kilkuletnią tradycję.
Nauczyciele prowadzący je są uczniami Tomasza Miszczuka,
posiadając wieloletnie doświadczenie w praktyce własnej
i w pracy z ludźmi, są oni również aktywni w wyuczonych profesjach
jak i przygotowani merytorycznie na polu pedagogicznym.
Szkoły Jogi funkcjonują w Chełmie, Puławach i Zamościu
jako niepodległe podmioty, posiadające własną strukturę i nadzór.
Współdziałanie pomiędzy Szkołą w Lublinie a pozostałymi Szkołami polega
na podnoszeniu kwalifikacji nauczycielskich, merytorycznej wymianie doświadczeń
i wzajemnemu wspomaganiu.


Szkoła Jogi w Puławach, ul. Centralna 17
(Avangarda Fitness & Spa)

Nauczyciel :
Agnieszka Rajchert – Piasecka – e-mail : gusia-68@op.pl
tel.: +48 501 281 968
 
                                             
« Poprzedni                                                                                                                                                                                             Następny »